سوله چیست؟
دی ۱۴, ۱۳۹۴
کاربرد های سوله
دی ۲۸, ۱۳۹۴

سوله در لغت نامه دهخدا به این صورت معنی شده است:

سوله .[ ل َ / ل ِ ] (اِ) مطلق سوراخ را گویند عموماً و سوراخ پس و پیش را که دبر و فرج باشد خصوصاً. (برهان ). سوراخ مقعد و سوراخ فرج . (فرهنگ رشیدی ) :
بجنبانم علم چندان در آن دو گنبد سیمین
که سیماب از سر حمدان فروریزمْش ْ در سوله .
 

دیدگاه ها بسته شده است