سوله

دی ۱۴, ۱۳۹۴

سوله چیست؟

سوله چیست؟ به سازه های فلزی شیب دار که براساس محاسبات فنی خاص تولید می شود، سوله گویند. سازه های شیب دار یا سوله در لاتین […]
آذر ۳۰, ۱۳۹۴

پروژه سوله، اسکلت و سازه های فلزی

سوله دست دوم مجموعه تهران سوله با تکیه بر تجربه اعضای موسس آن و با هدف انجام خدمات فنی و مهندسی ساختمان در داخل کشور راه […]
آذر ۲۸, ۱۳۹۴

فروش اسکلت فلزی

تهران سوله با داشتن تکنسین و مهندسین باتجربه در زمیه طراحی و ساخت سوله و پیاده سازی سوله دست دوم و سوله آماده تحویل کار مونتاژ […]